add icon Page 1 boat-wheel icon boat icon brochure icon Calendar call icon car-doors icon check icon chevron-down icon chevron-left icon chevron-right icon chevron-up icon Затвори-alt icon Затвори icon coin-euro icon coin-pound icon curve-arrow icon dealer-website icon double-down-chevron icon down-chevron icon down-scroller icon download icon drivetrain icon email icon engine icon Enlarge enlarge icon facebook icon fuel icon hand-indicator icon Home outline Combined Shape info icon instagram icon lightning icon location-solid icon Location Icon location icon Meida Icon remove icon Пребарај Icon shaft-standard icon shaft icon slider-chevron icon speedometer icon star-full icon star-half icon star-none icon steering-wheel icon suzuki-logo-s icon test-drive icon blue tick Layer 1 tilt icon transmission icon twitter icon Warning Icon weight icon youtube icon

Секој нов Suzuki доаѓа со 5 годишна гаранција или 100.000 km, во зависност кој услов прв ќе се исполни. Исто така можете да добиете и дополнителна 12 годишна гаранција за антиперфорација.

Гаранцијата е целосно пренослива што значи ја добивате и доколку купувате половен Suzuki автомобил.

 

Suzuki гаранцијата ги опфаќа и сите делови кои дополнитело ќе бидат вградени во вашиот автомобил.


Сите Suzuki оригинални делови кои ќе бидат вградени односно замените во текот на гарантниот период се покриени со основната гаранција која трае три години или до 100.000 km. Ако вашиот автомобил е надвор од гаранцијата, сите оригинални делови кои ќе бидат вградени односно заеменети ќе бидат покриена со 12 месечна гаранција. Оригиналните делови на Suzuki се така дизајнирани, да ги содржат сите стандарди за квалитет на производот. Со тоа, вашата безбедност во никој случај нема да биде компромитирана.

 

 

Доколку ги користите услугите на неовластени авто сервиси, треба да знаете дека подоцнежните пропусти кои би се јавиле како последица на несоодветните поправки нема да бидат опфатени во основната Suzuki гаранција.