-->

ЗАКАЖЕТЕ ТЕСТ ВОЗЕЊЕ

ИЗБОР НА МОДЕЛ

Изберете го моделот за кој сте заинтересирани и пополнете ги потребните детали:

СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Се согласувам, по своја слободна волја и целосно свесен, дека моите лични податоци треба да бидат внесени во архивата за лични податоци (зачувани според Регулативата на ЕУ 2016/679) и истите да се обработат за директно рекламирање на производи и услуги (билтени, смс итн.) .) и спроведување на истражување на пазарот од следниве приматели:

ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ КОРИСНИЦИ МОЖАТ ДА НЕ ИСКОНТАКТИРААТ НА СЛЕДНИВЕ НАЧИНИ

Изјавувам дека сум свесен за обработка на личните податоци и политиката за управување со податоци на Миркат ДООЕЛ, во согласност со одредбите на Регулативата на ЕУ (2016/679).

Конечно, изјавувам дека сум свесен за моето право во секое време да ја повлечам оваа согласност или да објавам каква било промена поврзана со моите лични податоци или да остварувам какви било лични права според Регулативата (2016/679) ЕУ, со известување за Миркат ДООЕЛ, контактирајќи преку пошта или на тел: 02 / 3089 088